Smýšlíme přátelsky k přírodě

Získali jsme certifikát v soutěži „Společnost přátelská přírodě“. Cílem této soutěže bylo zmapovat fungování místních kaváren a restaurací ve smyslu ochrany přírody. Osloveno bylo několik restaurační zařízení v Karlovarském kraji. Kritéria pro hodnocení soutěže byli například třídění, Zero Waste, zpracování bioodpadu, pěstování vlastních plodin, podpora lokálních farmářů, nákup potravin s eko-značkami, využívání úsporných spotřebičů, šetrné zacházení se zdroji,  recyklace (renovace) vybavení a samozřejmě minimalizování jednorázových plastů. Děkujeme KRDMK, ICM Cheb, Plastic in Peolple a dalším zúčastněním za uznání.

Smýšlíme přátelsky k přírodě Read More »